Luonnontieteellinen tiedekunta

Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta on laadukas, kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö. Se on vahvaan matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva oppimisympäristö, jossa koulutetaan maistereita ja tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja opetustehtäviin. Luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälinen vaikuttaja alan perustutkimuksessa ja luo tieteellisiä perusedellytyksiä luonnontieteiden sovellutuksille muissa tieteissä ja elinkeinoelämässä.