Erillisvalinnat

Yliopiston palvelut

Yleistä

LuK-tutkinnon suoritettua voi maisteriopintoihin jatkaa ilman erillistä hakua. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) seuraaminen takaa, että FM-opintoihin pohjustavat opinnot ovat kaikki suoritettuna. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet säilyttävät opinto-oikeutensa (ks. Jatko-opinnot).

Erillisvalintaryhmät

FM-opintoihin voi hakea myös suoraan, ks. Lomakkeet-sivu ja Opintopolku. Erillisvalintaryhmät ovat:

Tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat

  • Tutkinto-ohjelmaa tiedekunnan sisällä vaihtavat opiskelijat.

Siirto-opiskelijat 

  • Toisen yliopiston tai Oulun yliopiston muun tiedekunnan opiskelija, joka ei ole valmistunut ja haluaa hakea uutta tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekuntaan muuten kuin normaaleissa kesän valinnoissa, käyttää Opintopolkua.

Pelkän maisterintutkinnon suoritusoikeus

  • Edellytyksenä kandidaatin tutkinto. Haku Opintopolun kautta.

Joustava opinto-oikeus

  • Tutkinnonsuorittaja jossakin suomalaisessa yliopistossa voi hakea opinto-oikeutta tiettyihin toisen yliopiston opintojaksoihin ns. JOO-opinto-oikeushakemisen kautta.
  • Ks. JOO-opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeus

  • Oikeus suorittaa erillisiä opintoja voidaan myöntää ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossakin muussa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten. 

Perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus (POIA)

  • Oikeus suorittaa erillisiä opintoja tiedekunnassa voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opintoja esimerkiksi ammattipätevyytensä lisäämiseksi ja hänellä ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta (perus- tai jatko-opinto-oikeus) missään yliopistossa. POIA-opinto-oikeutta hakeville opiskelijoille ei pääsääntöisesti aseteta pohjakoulutusvaatimuksia (esim. ylioppilaat). Ohjeita.
  • Ks. myös Avoin yliopisto

 

Viimeksi päivitetty: 25.7.2017