LuK-kypsyysnäyte

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte on esseenkaltainen aine, joka kirjoitetaan tutkielman aiheesta. Kypsyysnäyte testaa opiskelijan koulusivistyskielen (suomi tai ruotsi) taitoa ja aineenhallintaa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastajille. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tentinomaisesti, puolivalvotussa tilassa tai tenttisalissa. Aika ja paikka sovitaan erikseen. Kypsyysnäytteen tarkastaa kaksi oppiaineen edustajaa. Se hyväksytään laitoksen opinnäytteiden arviointiryhmässä.

Kypsyysnäytteen on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 • Käsialan on oltava luettavissa. Isojen ja pienten kirjainten sekä sanarajojen tulee erottua.
 • Kirjoituksen pitää olla jaettuna kappaleisiin, jotka erottuvat selvästi.
 • Kirjoituksen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki joka riville kirjoitettuna. Yksi sivu ei riitä.
 • Kirjoituksessa tulee olla otsikko. Otsikon ja sisällön tulee vastata toisiaan.
 • Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat on hallittava. Ei runsasta lyhenteiden käyttöä.
 • Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistava selkeästi. Virkkeiden ja lauseiden tulee olla ehjiä ja vaihtelevia. Pahoja viittaussuhdevirheitä ei saa esiintyä.
 • Sanajärjestyksen on oltava yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation rakenteen kanssa.
 • Tyylin oltava asiatyyliä, ei esimerkiksi pakinointia.
 • Tyyli ei saa olla täynnä kaavoja ja kuvia, vaan asian on edettävä kielen avulla. Taulukoita ei pitäisi käyttää, koska kirjoitustilanteessa ei ole käytettävissä lähteitä.
 • Kirjoituksen tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
 • Kielentarkastajan on voitava ymmärtää teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa.
 • Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia jollakin edellä luetelluista alueista tai jos siinä on monia erilaisia virheitä.

 

Viimeksi päivitetty: 22.9.2015