Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopiston koulutustarjonnan uudistamisen yhteydessä pyritään lakkauttamaan sellaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa. Lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa (hallituksen päätös 16.12.2014) olevalla opiskelijalla on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Siirto on tullut voimaan 1.8.2015. Rinnakaiset tutkinto-ohjelman yhdistämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tutkinto-ohjelmien määrää.

Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, hän voi aktivoida opinto-oikeutensa myöntämisvuoden mukaan seuraavilla tavoilla:

1. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2005, opiskelija ottaa yhteyttä pääaineen mukaisesti opintoneuvojaan HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

2. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen, on opintoaika rajattu. Mikäli tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on päättynyt tai päättymässä, tulee opiskelijan opintoneuvojan kanssa laaditun HOPS:n lisäksi hakea lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Lisäajan hakulomake ja ohjeet sen täyttämiseksi ovat verkossa sivulla http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/ . Myönteisen lisäaikapäätöksen saatuaan opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

3. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen ja jonka tutkinnon suorittamisen tavoiteaika ei ole vielä päättynyt/päättymässä, ottaa yhteyttä pääaineen mukaiseen opintoneuvojaan HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa opintoneuvontaa antavat:

Biologia: Minna Vanhatalo, minna.vanhatalo(a)oulu.fi
Matematiikka ja fysiikka: Elina Koskinen, elina.koskinen(a)oulu.fi
Maantiede: Katri Suorsa, katri.suorsa(a)oulu.fi
 

Lisätietoja yliopistotason sivulta:
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautumine...

Lakkautettavat tutkinto ohjelmat siirretään
KY203 Maantiede KY1079
KY250 Matematiikka KY1080
KY1134 Biofysikkan tieteenalaohjelma KY1076
KY258 Sovellettu matematiikka KY1080
KY201 Eläintiede KY1075
KY252 Kemia KY1078
KY260 Biofysiikka KY1076

 

Viimeksi päivitetty: 25.7.2017