Valmistuminen

Tutkinnot

Koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (ks. aikataulu alla). Tutkintoa haetaan tutkinnon tutkintoanomuslomakkeella, joka jätetään opintoasiain palvelupisteeseen opintoasiansihteerille anomusten jättöpäivään menneessä. Valmistumispubliikit järjestetään lukukauden viimeisinä tutkintopäivinä. Publiikkiin ovat tervetulleita kaikki ko. lukukauden aikana publiikkiin mennessä tutkintonsa suorittaneet luonnontieteen kandidaatit, filosofian maisterit tai filosofian lisensiaatit luonnontieteellisestä tiedekunnasta tai kaivannaisalan tiedekunnasta. Katso lisätietoa Publiikki-sivuilta.

Miten valmistun?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Valmistuaksesi sinulla tulee täyttyä seuraavat ehdot:

  • Sinulla on hyväksytty HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma). Mikäli haluat tarkistaa opintojesi tilanteen, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijaan opintosuunnitelman tarkistamista varten.
  • Kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti
  • Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
  • Luonnontieteellisen tiedekunnan opintoasioiden palvelupiste (Student Center) auttaa sinua oman tiedekunnan pää- ja sivuaineiden osalta. Muut sivuaineet on koostettava vastaavissa palvelupisteissä. Aineenopettajan pedagogiset opinnot koostetaan kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen yksikössä.
  • olet jättänyt tutkintotodistusanomuksen anomuspäivään mennessä (ks. anomuslomake ja tarvittavat liitteet Lomakkeet-sivulta).

Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Todistus voidaan myös postittaa kirjattuna kirjeenä; tästä peritään 5 € postitusmaksu. 

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät 2017-2018

Ohessa seuraavien ohjelmien valmistumiseen liittyvät päivämäärät:

Syyslukukausi 2017


TODISTUKSEN ja Aineiston JÄTTÖPÄIVÄ Myönnöt
4.8.2017

24.8.2017 (Huom. Kaikki suorituksen oltava kirjattuna ja ilmoittautuminen yliopistoon oltava hoidettu. Muuten todistuksen myöntö siirtyy seuraavan todistuspäivään.)

1.9.2017 21.9.2017
29.9.2017 19.10.2017
3.11.2017 23.11.2017
24.11.2017 18.12.2017

 

Kandipalaute

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kandipalaute-kysely lähetetään jokaiselle kandidaatiksi valmistuvalle opiskelijalle yksilöllisessä aikataulussa heti, kun opiskelijan suorittama tutkinto on kirjattu Oodi-järjestelmään. Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn. Anna siis äänesi kuulua! Lue lisää kandipalautteesta täältä.

Alumni-verkosto

Oulun yliopiston alumneja ovat kaikki Oulun yliopistossa tutkinnon (kandidaatti, maisteri, lisensiaatti, tohtori, erikoislääkäri) ja MBA:n tai eMBA:n suorittaneet. Oulun yliopiston alumneja on yli 50 000. Alumnikunta vahvistuu joka vuosi yli tuhannelle uudella maisterialumnilla ja noin sadalla tohtorialumnilla. Kaikki alumnit ovat lämpimästi tervetulleita alumniverkostoon. Liity sinäkin Oulun yliopiston alumniverkostoon.

Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen

Jos olet valmistunut luonnontieteellisestä tiedekunnasta, sinulla on automaattisesti oikeus täydentää opintoja luonnnontieteellisessä tiedekunnassa kahden vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Jos haluat täydentää opintoja luonnontieteellisessä tiedekunnassa yli kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, pyydä rekisterin avausta johtajavalta koulutusasiantuntijalta Katri Suorsalta sähköpostitse. Kerro sähköpostissa, mitä opintoja haluat täydentää ja miksi. Erillistä lomaketta rekisterin avaukseen ei käytetä.

Tutkinto-ohjelmakohtaista lisätietoa

Maantieteen tutkinto-ohjelman FM-stipendin (500€) saamisen edellytyksenä on maisteriksi valmistuminen alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.) sekä opintomenestys joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmassa (arvosana vähintään 4/5). Stipendiä haetaan tutkimusyksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen, viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 29.8.2017